I oktober 1944 ble Den Høyere skole i Jernbanealleen beslaglagt og Sandes skole frigitt. Det førte til at Realskolen og Gymnaset flyttet opp til Sande der undervisningen fortsatte under kummerlige forhold. Disse ordningene fortsatte til sommerferien 1945.

Tidlig i etterkrigstiden ble det nedsatt en komité som skulle forberede bygging av en større og mer moderne yrkesskole. I 1957 sto den nye skolen ferdig i Bugården ved gamle stadion.
Den nye høyere skolen skulle bli yrkesskolens nære nabo, den sto ferdig i 1959.

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    KLASSEBILDER

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    SKOLEBYGG