Sandefjord kommune for 2018 har ca 25 lag og foreninger som kommer under betegnelsen sport og idrett. Noen av disse har historie mer enn 100 år tilbake i tid. I det siste 25 årene har det dukkert opp  nye sportsgrener og derved også lokale lag og foreninger. Noen har imidlerid forsvunnet helt, mens andre har slått seg sammen med lag  innenfor samme interesseområde. Noen har mange grupper under sin hovedforening som Runar og STIF med flere, mens andre har spesialisert seg på en idrett som for eksempel Sandefjord Rokludd, Sandefjord Ballblubb og Sandefjord Seilforening. 

Vi vil i denne avdelingen av Sandefjord Rundt i denne omgang forholde oss til historien fra gamle Sandar og Sandefjord, og historien fram til ca 1975.

 • BEDRIFTSIDRETT
    Bilder i undergrupper: 5

 • FEVANG IDRETTSLAG
    Bilder i undergrupper: 2

 • GJEKSTAD ØSTERøYA IDRETTSFOREING
   

 • HG GOKSTAD HåNDBALLKLUBB
   

 • IDRETTSLAGET RUNAR
   

 • ISHOCKEY
    Bilder i undergrupper: 1

 • SANDAR IDRETTSLAG
   

 • SANDEFJORD SKøITEKLUBB
    Bilder i undergrupper: 16

 • SANDEFJORD BADMINGTONKLUBB
    Bilder i undergrupper: 21

 • SANDEFJORD BALLKLUBB
    Bilder i undergrupper: 28

 • SANDEFJORD BUESKYTTERKLUBB
    Bilder i undergrupper: 18

 • SANDEFJORD FEKTEKLUBB
   

 • SANDEFJORD ROKLUBB
    Bilder i undergrupper: 40

 • SANDEFJORD SEILFORENING
    Bilder i undergrupper: 61

 • SANDEFJORD SVøMMEKLUBB
   

 • SANDEFJORD SYKLEKLUBB
    Bilder i undergrupper: 1

 • SANDEFJORD TENNISKLUBB
   

 • SKI - LANGRENN-HOPP
    Bilder i undergrupper: 35

 • SKYTING
    Bilder i undergrupper: 1

 • STIF (SANDEFJORD TURN OG IDRETTS FORENING)
    Bilder i undergrupper: 23

 • STORE BERGAN IDRETTSLAG
   

 • SYKLING
    Bilder i undergrupper: 1

 • TENNIS