Blindvei fra Nedre Gokstadvei, krysser Haslebakken og fortsetter på østsiden av jernbanelinjen til den stopper ved  Vollane 39. Denne blindveien var tidligere del av Råstadveien inntil denne ble lagt om til motsatt side av jernbanelinjen. Veinavnet er etter småbruket Vollane eller Gokstadvollen som veien nå stopper ved.
Første person en kjenner til som bodde på husmannsplassen her var Henrik Sørensen i 1745. Småbruket Vollane ble skilt ut fra Nedre Gokstad Gård i 1891 og var på ca 4,6 mål.
Gårsbruket er nedlagt, men våningshuset står der fortsatt.
Navnet på veien ble vedtatt i 1975.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Vollane