Går østover fra Brygga og slutter i rundkjøringen til Kilgata.
Passerer Damveien, Grønligata, Solveien, Brydes gate og Breiliveien.
Kamfjordgata var den opprindelig veien fra bryggeområdet, rundt Kamfjordkilen og til Framnes og Vesterøya, men ble på 1950 tallet avløst av Kilgata som hovedferdselsåre på denne strekningen. Kamfjordgata er nå fysisk stengt ved Solveien.

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kamfjordgata "Kleggelia"

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Kamfjordgata 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Kamfjordgata 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kamfjordgata 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kamfjordgata 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kamfjordgata 11

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kamfjordgata 12

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kamfjordgata 16 A

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kamfjordgata 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kamfjordgata 28

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kamfjordgata 29

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kamfjordgata 29 a

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kamfjordgata 29 b

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kamfjordgata 44

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Kamfjordgata 52

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kamfjordgata 54

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kamfjordgata 56

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Kamfjordgata diverse

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kamfjordgata Oddefjell

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Oversiktsbilde

   
https://www.lardex.net