Går østover fra Brygga og slutter i rundkjøringen til Kilgata. Passerer Damveien, Grønligata, Solveien, Brydes gate og Breiliveien.Kamfjordgata var den opprindelig veien fra bryggeområdet, rundt Kamfjordkilen og til Framnes og Vesterøya, men ble på 1950 tallet av løst av Kilgata som hovedferdselsåre på denne strekningen. Kamfjordgata er nå fysisk stengt ved Solveien

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  KAMFJORDGATA "KLEGGELIA"

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  KAMFJORDGATA 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  KAMFJORDGATA 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  KAMFJORDGATA 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  KAMFJORDGATA DIVERSE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  KAMFJORDGATA ODDEFJELL

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  OVERSIKTSBILDE