Helgerødveien er riksvei 303, og går fra "Nilsesvingen" på Gokstad, passerer Gokstadhaugen og går videre mot Stokke. Fra krysset med Sandsveien skifter Helgerødveien navn til Feenveien.
Navnet ble vedtatt i 1977.

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HELGERøDVEIEN 70

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HELGERøDVEIEN 91

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HELGERøDVEIEN 95

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  HELGERøDVEIEN 280

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  "SKIPSREDERGåRDEN" ELLER "ENKESETET"

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FREBERG / HELGERøDVEIEN