Går fra Skiringssalveien og ender blindt mot Sandefjordsveien. Tidligere var Bugårdsgata en fortsettelse av Prinsens gate, før Sandefjordsveien ble anlagt.
Navnet ble vedtatt i 1986.

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Bugårdsgata 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Bugårdsgata 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Bugårdsgata 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bugårdsgata 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bugårdsgata 12

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Bugårdsgata 21