Går fra Skiringssalveien og ender blindt mot Sandefjordsveien. Tidligere var Bugårdsgata en fortsettelse av Prinsens gate, før Sandefjordsveien ble anlagt.
Navnet ble vedtatt i 1986.

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  BUGåRDSGATA 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  BUGåRDSGATA 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  BUGåRDSGATA 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BUGåRDSGATA 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BUGåRDSGATA 12

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  BUGåRDSGATA 21