Adolf Sogn var født i 1890 og døde i 1981. A. Sogn as ble stiftet av en driftig og dyktig forretningsmann i 1922. Før det hadde han hadde han utdanning og forskjellige jobber. Han tok middelskolen, fortsatte med Christiania Handelsgymnasium. Deretter begynte han å jobbe hos Heyerdahl & Co som drev med trikker, elektrisk lys og også drev Holmenkollbanen. Han utdannet seg også som kalkulatør i Tyskland, og kom etter militærtjenesten til Christiania Spigerværk som stenograf og korrespondent.
Senere var Sogn kontorsjef i Bryde & Dahls Hvalfangerselskap.  I 38 hektiske år var han en pioner i byens næringsliv.. Han var døpt Adolf og kom fra Lardal. Men som sønnesønnen Alf uttaler, kunne han ikke forsone seg med døpenavnet Adolf, og derfor ble hans bedrifter hetende A.Sogn, og senere Sogn Maskin as
Fysisk var han en sprek mann som gikk på ski på Blefjell i mer enn 40 år. 

Les mer

Som nevnt etablerte han i 1922 sin første virksomhet A. Sogn i Jernbanealleen 30. Det var en forretning som solgte bygningsartikler.

Det var omsetning av sand, stein og grus Sogn satset på i første rekke. Han gravde ut Teien grustak og Grini Grustak i Lågendalen, men da han ville sette gang knuseverk på for rullesteinene på Mølen, ble det bråk, og miljøvernere og Rotary protesterte, og knuseverket ble satt inn på andre steder

I en hektisk etterkrigsperiode var bygningsartikler god butikk, men han tenkte også på andre områder. Her kan nevnes sølvrevfarm på Råstad, A.Sogn Gjerdefabrikk som fikk store leveranser til Torp Flyplass under byggingen.

Også Kilen  var et tidlig interesseområde for Sogn med bygginga Fina-Bensinstasjon og bilverksted. Han etablerte også Sogn Mekaniske Industri som senere ble SMI as, som Leif von Krogh førte videre. I 1958 etablerte sønnen Reidar Sogn  sitt eget agentur under navnet Sogn Maskin as. Først hadde han kontoret hos Josef Lang på Hvidts Plass. Senere flyttet han til Torggata og senere til den nye Globusgården i 1967.

Sogn Maskin as baserte sin virksomhet i hovedsak på maskinrekvisita for skipsfarten og industrien. Senere ko m tredje generasjon inn i bildet med Alf Sogn - født i 1950. Da Reidar Sogn døde i 1993, overtok Alf Sogn Maskin as som eier og disponent. Det var behov for mer plass og i 1998 flyttet bedriften til Gneisveien 11, etter Norgear. Det var et bygg på ca 100 kvm. I 2002 hadde Sogn Maskin as 8 ansatte og en omsetning på ca 17 millioner kroner

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Kaianlegg i Grønli