Dagfinn Klavenes 1918 - 1981

Klavenes Skofabrikk ble startet av Dagfinn Klavenes i 1958.
Han hadde sine røtter i Sandefjord, men hadde en fortid som verksmester  på Bergen Skofabrikk som hadde opp til 200 ansatte. Videre drev han i 1957 og 1958 en skofabrikk i Arendal

.

Les mer

Vel "hjemme" i Sandefjord kjøpte han en eiendom i Lingelemveien 65, og søkte kommunen om  tillatelse til å starte en skofabrikk her. .Aller "nådigst" fikk han i 1958 lov til å starte en prøvedrift. Dette utviklet seg positivt og etter hvert fikk bedriften 20-25 ansatt som for det meste produserte damesko.

I 1968 endret Klavenes salgsstrategien ved å selge  produktene til detalj-leddet.
I 1969 begynte arbeidet med bygging av nye lokaler i Lingelemveien 65, og satset også på en mer moderne maskinpark enn tidligere.
I 1981 døde Dagfinn Klavenes, og etter et arveskifte i 1983 overtok sønnen Bjørn driften  av fabrikken.

I 1985 ble Bjørn Rickard Dahl daglig leder, og da hadde man også utvidet bygningsmassen til ca 1.700 kvm, og bedriften hadde da ca 40  ansatte, hvor av ca 30 var kvinner. I det året produserte Klavenes Skofabrikk  ca 125.000 par sko, og ca 25 % gikk til utlandet.
Konkurransen fra lavkostnadsland  fikk etterhvert betydning for salget, og i 1988 etablerte man fabrikker utenlands, og rundt år 2000 og fortsatt hadde bedriften fabrikker både i Portugal og Polen
I 1992 etablerte Klavenes Skofabrikk en egen avdeling  for ortopediske fottøy.
Senere ble rykket Roy Paulsen opp fra å være økonomisk leder til adm. direktør.

Eierskapet ble delt med Bjørn Klavenes med 70%, Roy Paulsen 15% Åge Arnesen 10%.

Bedriften har fått flere eksportpriser for sin satsning og også eksport til og i utlandet

Kilde: Tarjem. Kåre og Lund. Gro Laheld: Slekt følger slekt
 

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Attester

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    Personer

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Produkter