Sandefjord Marina ble etablert av Svein Eriksen og Carl Hestman midt på 1960 tallet. Bedriften startet i et eldre lagerbygg i Vestserøyveien 19 og syd for vedlikeholdsverkstedet for hvalfangstflåten  - Kamfjordverven. Sandefjord Marina solgte fritidsbåter, utenbordsmotorer drivstoff og oljer. Det ble anlagt pumper for drivstoff på brygga, og det var Norsk Brændselsolje as - BP som stod for leveransene av oljeproduktene. Bygningen var lett gjenkjennelig ved at det store bølgeblikktaket mot vest og byen ble malt og fikk en kjempestor logo for BP. Senere trakk Carl Hestman seg ut av driften og Svein Eriksen ble eneeier. Carl Hestman var kanskje mer kjent som marinemaler 

Les mer

Carl Hestman var mer kjent som marinemaler enn som medeier i Sandefjord Marina
Han var født den 28. februar 1932 og utviklet seg raskt til å ble en av Europas fremste marinemalere, Han hadde sin første utstilling på Hankø allerede i 1960. Han har malt bilder for blant andre de tidligere amerikaske presidentene Ford og Carter, Videre har han malt over 300 bilder for norske rederier, og var i mange år "fats" marinemaler for rederiet Wilh.Wilhelmsen. Hans levende og detaljerte bilder henger over hele verden i dag . Han malte også mange historiske bilder både fra vikingtiden og den 2. verdenskrig. Carl Hestman døde i 2011

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    ANLEGG