Modalveien går fra Mo Terasse til Ringveien.
Veien har navn etter gårdsbruket Mo.
Navnet ble vedtatt i 1970.

Les mer

Tidligere var det flere aktive gårdsbruk langs Modalveien som Christense-Moe, Hans Haraldsen, Mo, Reidar Mathiassen, Mo og Laura Andersen , Mo. Området er nå me bebygget og kun en gård langs veien driver fortsatt jordbruk. Veien er også nå stengt med en bom for å hindre gjennomkjøring

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    MODALVEIEN 1