Modalveien går fra Mo Terasse til Ringveien.
Veien har navn etter gårdsbruket Mo og navnet ble vedtatt i 1970.
Tidligere var det flere aktive gårdsbruk langs Modalveien som Christensen-Moe, Hans Haraldsen, Mo, Reidar Mathiassen,  og Laura Andersen . 
Området er nå  bebygget og kun en gård langs veien driver fortsatt jordbruk.
Veien er i dag (2020) stengt med en bom for å hindre gjennomkjøring.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    MODALVEIEN 1