Sandefjord har en lang og tradisjonsrik historie som fergeby helt fra slutten av 1800 tallet. Først var det stort sett ferger som gikk i rute i Sandefjordsfjorden, mens noen få ferger også gikk mellom Kristiansand og Kristiania.

På 1960 tallet kom også de første fergerutene til Sverige og senere Danmark, og nå i 2019 har de to rederiene Color Line as og Fjord Line as i alt 6 turer til Strømstad daglig, med flere tusen passasjerer og flere hundre biler og trailere hver dag.

  • Ferger lokalt
      Bilder i undergrupper: 24

  • Ferger utenlands
      Bilder i undergrupper: 18