Kapteinsvingen går fra Eikåsveien og er en blindvei.
Navnet ble vedtatt i 1966 og området ligger vest for den gamle stadion i Bugården.
I et skjøte fra 1836 finner vi det interessente navnet "Capitainsløkken". Dette viser altså at navnet har gamle røtter. Det kan imidlertid ikke påvises at stedet var bebygd. Høyst sannsynlig var det en plass som ble brukt til soldateksersis, ledet av en kapteinløytnant Meilænder. Han ble senere kaptein og bodde på bruket Lille Bugården på slutten av 1700-tallet.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Tyskerbrakker