Kapteinsvingen går fra Eikåsveien og er en blindvei.
Navnet ble vedtatt i 1966.

Les mer

Område vest for den gamle stadion i Bugården.
I et skjøte fra 1836 finner vi det interessente navnet "Capitainsløkken". Dette viser altså at navnet har gamle røtter. Det kan imidlertid ikke påvises at stedet var bebygd. Høyst sannsynlig var det en plass som ble brukt til soldateksersis, ledet av en kaptein. Løytnant Meilænder, som senere ble kaptein, bodde på bruket Lille Bugården på slutten av 1700-tallet.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    TYSKERBRAKKER