Allmueskole, eldre betegnelse for grunnskolen. Allmueskolen ble i 1889 avløst av folkeskolen.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Sandefjords andre skolebygning