For å skille områder i og utenfor sentrum, lager vi en «sirkel» rundt bykjernen. På vestsiden av fjorden lar vi sentrum gå t.o.m. området på Stubb, tar med Hjertnesskogen og forsetter videre langs Lindgårdsgate til jernbanelinja syd for Bygården. Deretter følger vi jernbanelinja  til planovergangen/bommene ved Hasle, følger deretter Gokstadveien fram til Nilsesvingen, sørover langs Hegnaveien, til Kilen. De områdene som ligger innenfor denne «sirkelen» omtaler vi under Områder i sentrum, mens områdene utenfor sirkelen omtales under Områder utenfor sentrum.

 • Furustad-Jåberg-Himberg
    Bilder i undergrupper: 59

 • Lasken-Elgesem-Krokemoa-Bugården
    Bilder i undergrupper: 190

 • Bugårdsparken
    Bilder i undergrupper: 83

 • Haukerød
    Bilder i undergrupper: 101

 • Andre steder utenfor sentrum
    Bilder i undergrupper: 448

 • Goksjø med omegn
    Bilder i undergrupper: 65

 • Mo - Lunden - Åsen
    Bilder i undergrupper: 204

 • Mosserød - Midtåsen - Dølebakken
    Bilder i undergrupper: 194

 • Breidablikk/Sverstad/Hasle
    Bilder i undergrupper: 152

 • Langs Raet fra Hunstok til Fevang
    Bilder i undergrupper: 80

 • Fevang
    Bilder i undergrupper: 102