Hans Freddy Henriksen som startet som visergutt hos Lauritz Pedersen på Torget har bygget opp Skjeggerød as i Tønsberg til en kjempebedrift på kjøttforexdlingsområdet.

Skjeggerød as var i utgangspunktet en liten slakterforretning på Torget i Tønsberg som Henriksen kjøpte og utviklet. Senere kjøpte han også sin gamle arbeidsplass - Lauritz Pedersen i Sandefjord, og Johs Fosser  også i Sandefjord

Les mer

I 1986 flyttet bedriften inn i det store og moderne produksjonsanlegget på Fokserød, en investreing på ca 35 millioner kroner. Deretter skjedde ekspansjonen raskt med ca 160 ansatte og en omsetning  på over 200 millioner kroner.

Skjeggerød as hadde snart leveranser av kjøtt og kjøttvarer til store deler av Østlandsområdet, og med stadig nye omsetningsrekorder.

Senere solgte Henriksen hele bedriften til Fatland as - en meget stor kjøttforedingsbedrigt fra Rogaland

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    Skjeggerød markering av 30 års jubileum