Sandefjord Margarinfabrikk i Peder Bogensgate 4 gikk inn i Forenede Margarinfabrikker (Forma) på slutten av 1980 tallet.
Biolett var fabrikkens salgsleder på markedet i mange år.
Bedriften var den første i Norge til å produsere Soya-margarin.

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    BYGNING

  • Totalt bilder i artikkelen: 4

    PRODUKSJON

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    ANNONSER