Historien til Kamfjordverven kan vi i følge Vilhelm Møller følge het tilbake til ca 1815. Konsul Christopher Hvidt overtok Kamfjordverven i 1815, og byge i sin tid mange fartøyer her. På begynnelsen av 1880 årene ble det merkbart til seilskutetiden gikk mot slutten, og flere skipsbyggerier klarte ikke omstillingen, og ble lagt ned. Dette gjaldt for  eksempel Lahelle Skuteverft som innstilte i 1878. Det siste skipet som ble bygget ved Kamfjordverven var het Dolly og ble sjøsatt i 1891

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Bilder