Idrettslaget RUNAR et stort idrettslag som har konsentret seg om:
Håndball
Fotball
Friidrett
Ski
Barneidrett