En av byens eldste innfartsveier fra Raveien og var en fortsettelse av Semsveien.
Historien om Mosserødveien er en studie i fortiden, om hvordan datidens store næring i distriktet, trelastutførlsen, skapte kjørbare  veier fra innlandet nord for Raveien og ned til bryggene i Sandefjord.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    MOSSERøDEIKA

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    MOSSERøDVEIEN - OVERSIKT