• Totalt bilder i artikkelen: 1

    A. Svanstrøm spiseforretning og logi