Anton Gjeldstad som hadde sin fabrikk i disse lokalene var en  datidsen "Petter Smart".

Mest kjent er hans oppfinnelse av hvalkloa som ble benyttet til å dra hvalskrottene opp til flensefekket.

Se flere opplysninger under hvalfangst - patenter og utstyr - hvalkloa.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Annonser

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Avisartikler

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Bygninger