Anlagt i begynnelsen av 1950-årene for infrastrukturmidler fra NATO.
Byggetiden var 1953-56  og sysselsatte mange mennesker. I tillegg til at flere fjell og åser måtte sprenges bort og jevnes med jorden, ble det også anlagt en stor rørledning fra Bogen i Stokke, beregnet for flybensin.
I den første tiden, fra 1956 - 1995, var Torp en ren militær flyplass. men fra 1995 ble det sivil luftfart på halve flyplassen. Fra 2001 ble det slutt på den militær driften av flyplassen.

PASSASJERTALL
1978
- 3000 PASSASJERER
1980 - 8300 PASSASJERER
1987 - 100 941 PASSASJERER 
1990 - 137 279 PASSASJERER
1993 - 135 180 PASSASJERER
1995 - 136 634 PASSASJERER
1996 - 158 972 PASSASJERER
1997 - 244 597 PASSASJERER

Les mer

1952
Regjeringen orienterer NATO i et brev av 8. juli om at Stortinget ikke vil akseptere amerikanske styrker i Vestfold i fredstid. NATO meldte den 19. juli at de ville finansiere flyplass i Vestfold selv om de ikke får stasjonere fly og soldater der. Regjeringen la 12. september fram plan om å bygge NATO-flyplass på Torp i stedet for å bygge ut Jarlsberg. Stortinget vedtok enstemmig den 18. oktober at det bygges flyplass på Torp for 50 millioner kroner av NATOs infrastrukturmidler.

1953 -1956
Stor byggeaktivitet på Torp. Forsvarets bygningsdirektorat var byggherre og Astrup &  Aubert var hovedentrepenør. Offisell åpning av Torp militære flyplass - da Torp ble tatt i bruk - var en enkel begivenhet om formiddagen den 2. juli 1956. Da kom to militære jetjagere av typer F-84 med majorene Riegels og Ebbesen ved spakene og landet presis kl. 1100. Det var den første offisielle landingen på Torp flyplass.

1957
Samferdselsdepartementet sier 2. oktober ja til Sandefjords ordfører Fritjof Bøe om å tillate sivile fly på Torp. 24. oktober holdes konstituerende generalforsamling i Andelslaget Torp flyplass. Andelslaget ble etablert med 624.000 kroner i aksjekapital.

1959
16. september åpner ekspedisjonsbygning og tårn med alle tekniske installasjoner. Pris kr. 600.000. Selskapet gjøres så om til AS Torp Flyplass. Tillatelse fra Luftfartsdirektoratet til å motta innenlandske flygninger og charterflygninger. Offisiell åpning den 5. oktober av Torp som sivil lufthavn. Allerede om sommeren 1958 skal det ha landet et DC3 charterfly fra Fred Olsen på Torp militære flyplass. Det samme selskap hadde også en landing med charterfly den 3. april 1959.

1961
Øyvind Skauenfelt fikk i mai myndighetenes tillatelse til å drive ervervsmessig flygning, skoleflyging, rundflyging og transport med mindre fly. Han var den første som drev kommersiell virksomhet på Torp under navnet Vestfoldfly.

1968
Etter at Sandefjord og Sandar ble en kommune, hadde Sandefjord kommune 93 prosent av aksjene i AS Sandefjord Lufthavn. Resten var spredt på bedrifter i regionen. Økonomisk resultat i perioden 1964-68, minus 75.393 kr.

1969
Sameiet Penguin Air Service opprettet av Jotun-konsernet og Norsk Flytjeneste.

1978
Økonomisk resultat for flyplassen i perioden 1974-78, minus kr. 204 914.

1984
Norsk Flytjeneste startet linje-taxirute til Stavanger 12. januar. Braathens SAFEs søsterselskap Busy Bee åpnet rute til Stavanger, Haugesund og Bergen fra 26. mars. Norsk Flytjeneste startet linje-taxirute til Bergen 10. juli.

1985
Aksjeselskapet Kosmos overtok Norsk Flytjeneste. Åpnet rute til København 30. julli. Avtale inngått 12. september med Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. om kjøp av fire fly av typen EMB 120 Brasilia til NorskAIR.

1987
Reorganisering av selskapet Sandefjord Lufthavn AS. Vestfold flykeskommune, Stokke kommune og Vestfold Flyplassinvest gikk inn sammen med Sandefjord kommune. Aksjekapitalen ble utvidet fra kr.624 000 til kr. 22 500 000. NorskAIRs hangar på Torp fullført.

1988
Konsesjon for fem nye år.

1989
Widerøe overtok NorskAIR 1. mai. Parkeringsplassen utvidet fra 150 til 300 plasser med varslingsanlegg. Rullebanen opprustet for kr. 10 mill. Tre faste charterturer per uke til Gran Canaria fra høsten. Transitthallen ombygget for å utvikle chartertrafikken. Ny ankomsthall for charter midlertidig plasthall. Nytt tårn planlagt etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Plan for ny ekspedisjonsbygning igjen aktuell pga økt chartertrafikk.

1990
Administrasjonen flytter inn i NorskAIRs nye hangar. Prosjekt ny ekspedisjonsbygning setter igang igjen.

1991
Trafikksvikt i fem måneder pga Golfkrigen. Ny ekspedisjonsbygning innviet 16. september. 50 da i terminalområdet opparbeidet, dimensjonert for 300 000 passasjerer. Administrasjonen flyttet inn i nybygget. Havaripersonell inn i nye lokaler i den game ekspedisjonsbygningen. Widerøe NorskAIR åpner Torp-Kristiansand-London.

1993
Konsesjon fornyet i fem nye år. Driftskorreksjon i Widerøe, med fra fire til tre fly på Torp. Rutetilbudet til utlandet halvert. Forhandlinger med Luftfartsverket om evt. statlig eierskap på Torp. Forhandlinger avsluttet, eierskapet uendret. Stram likvidiet for at kapitalutvidelse vurderes. Forsvaret refunderer en million kroner til rullebaneoppgradering.

1994
Aksjekapitalutvidelse fra 22,5 til 27 mill. Vestfold fylkeskommune overtok etter Sandefjord som største aksjonær. Gissel-drama ved lufthavnen 28. september.

1995
Widerøe NorskAIR styrket innenlandstilbudet om sommeren. Flere frekvenser til København. Widerøe NorskAIR og SAS enes om overgansbilletter i København. Vestfold fylkeskommune legger frem helhetsplan for Torp. Arbeid startes med ny innfartsvei fra E18 på Fokserød.  

1996
Widerøe NorskAIR utvidet samabeidet med SAS. Brasilia-flyene erstattet med Dash8-fly. En fjerde rundtur til København introdusert. NorskAir fusjonerer 1. mai inn i Widerøes Flyveselskap.

1997 
Torp er største regionale lufthavn utenfor stamrutenettet. 50 prosent passasjervekst i årets ni siste månder. Alle Brasilia-flyene er skiftet ut med Dash 8, kapasiteten er fordoblet. Handligsprogram planlagt opp til 1 million passasjerer. Ryanair åpnet sin rute til London Stansted 3. november. Enighet mellom Lufthavna og Luftfartsverket om å bygge nytt tårn. SAS kjøpte seg opp fra 63,2 prosent i Widerøes Flyveselskap den 27. november 1997 og fikk opsjon på de resterende 34,2. Denne opsjonen ble senere benyttet og de to flyselskapene har inngått en omfattende samarbeidsavtale. Konkurransetilsynet så på saken og tillot overtagelsen. Selger var Fred Olsen selskapet Bonheur ASA og GanreRolf ASA.

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Bygging av flyplassen 1953 - 1959

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Åpning 5. okt. 1959 som sivil lufthavn

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Første charterfly

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Seilfly / småfly