Ved utgangen av 2016 var det i "gamle" Sandefjord 18 skoler - 4 ungdomsskoler og 14 barneskoler. 
Det er disse 18 skolene med tillegg av noen få andre vi tar for oss her på nettsidene til Lardex. 
Under hver skole ligger det 2 artikler hvor bildene legges: En for KLASSEBILDER og en for SKOLEBYGG. 
Vi tar sikte på å få med noen klassebilder fra hver skole, litt tilfeldig utvalg fra tiden før 1975. Å ta med alle klassebilder lar seg ikke gjøre og er heller ikke et mål hos oss.
Supplerende opplysninger tar vi gjerne imot.

Har du gamle klassebilder eller nye opplysninger/bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.

 

 • Almueskolen
    Bilder i undergrupper: 1

 • Breili skole
    Bilder i undergrupper: 14

 • Byskolen
    Bilder i undergrupper: 43

 • Fevang skole
    Bilder i undergrupper: 8

 • Førstad (Furustad) barneskole
    Bilder i undergrupper: 7

 • Framnes skole
    Bilder i undergrupper: 21

 • Frøken Ragnhild Castbergs private forberedelsesskole
    Bilder i undergrupper: 5

 • Gokstad skole
    Bilder i undergrupper: 9

 • Haukerød skole
    Bilder i undergrupper: 15

 • Helgerød skole
    Bilder i undergrupper: 4

 • Hjelpepleierskolen
    Bilder i undergrupper: 2

 • Høyere Skole
   

 • Ingrids Husmorskole
    Bilder i undergrupper: 2

 • Middelskolen
    Bilder i undergrupper: 13

 • Mokollen skole
    Bilder i undergrupper: 2

 • Mosserød skole
    Bilder i undergrupper: 5

 • Sandefjord gymnas
    Bilder i undergrupper: 4

 • Sande skole
    Bilder i undergrupper: 20

 • Sandar Fortsettelsesskole
    Bilder i undergrupper: 2

 • Sandar Yrkesskole
    Bilder i undergrupper: 59

 • Sandefjord sjømannskoler
    Bilder i undergrupper: 31

 • Skiringssal Folkehøyskole
    Bilder i undergrupper: 6

 • Søndagsskoler
    Bilder i undergrupper: 1

 • Unneberg skole
    Bilder i undergrupper: 6

 • From skole
    Bilder i undergrupper: 7

 • Store Bergan skole
    Bilder i undergrupper: 14

 • Vesterøy skole (tidl. Buer skole)
    Bilder i undergrupper: 15

 • Vaggestad skole
    Bilder i undergrupper: 4

 • Virik skole
    Bilder i undergrupper: 11

 • Østerøy skole
    Bilder i undergrupper: 4