I 1936 var det Kari Lindgren som drev pensjonatet.. Navnet på pensjonatet vet vi ikke.
Den samme damen drev også Kafe Håndverkeren.