Blåkorshjemmet (Blaakorshjemmet) i Sandefjord  ble etablert allerede i 1911, og lå i Prinsensgate 6. 

Les mer

Blå Kors ble etablert i Norge i 1906, 29 år etter oppstarten i Sveits. Blå Kors-arbeidet hadde tre hovedmålsetninger: Hjelpe rusavhengige, utbre den rusfrie livsstilen og formidle det kristne budskapet gjennom ord og handling.

Det var sokneprest Ole Theodor Moe som tok initiativet til å stifte Blå Kors i Norge. Moe arbeidet i 1906 som prest i Kristiania Indremission (senere Oslo Indremisjon, i dag Kirkens Bymisjon i Oslo).

Inspirert av blåkorsarbeidet som allerede var etablert i Tyskland og Danmark, innkalte han 2. mars 1906 til et møte hvor han sammen med 10 andre interesserte stiftet den første blåkorsforeningen i Norge, Møllergata blåkorsforening i Oslo.

Etter å ha tatt beslutningen, samlet de 11 seg i bønn til Gud og innvigde seg til gjerningen. 

Mathilde og Carsten Ulven var det første bestyrerparet for Blåkorshjemmet i Sandefjord. De ble etterfulgt av Marie og Amund Akerholt. Den siste bestyreren i Prinsensgate 6 var Jon Skilbred.
Bygningen ble revet i 1984, og virksomheten ble flyttet til Mjølløst  vernehjem.

Kilde: Blå Kors Norge og Sandefjords Historie sette gjennom Sandefjords Blad

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Blaakors-hjemmet