• Andresen AS, Arne
    Bilder i undergrupper: 4

 • Bjune, A.
    Bilder i undergrupper: 4

 • Bjørvik Fargehandel AS, Øyvind
    Bilder i undergrupper: 2

 • Bøe AS, G.A.
    Bilder i undergrupper: 8

 • Gleditsch, Odd as
    Bilder i undergrupper: 7

 • Gustavsen Fargehandel A/S
    Bilder i undergrupper: 1

 • Hasle, Thor A/S
    Bilder i undergrupper: 2

 • Jacobsen & Bjørtorp A/S
    Bilder i undergrupper: 2

 • Marum & Olsen
    Bilder i undergrupper: 7

 • Maskinkompaniet A/S
    Bilder i undergrupper: 20

 • Sandefjord Farvehandel A/S
    Bilder i undergrupper: 4

 • Sogn Maskin- og Byggevareforretning
    Bilder i undergrupper: 3

 • Storm-Larsen, Oscar
    Bilder i undergrupper: 10

 • Sørensens Farvehandel, M
    Bilder i undergrupper: 2

 • Østlandets Bygningsartikkelkompani
    Bilder i undergrupper: 9