• Abrahamsen, Brødr.
    Bilder i undergrupper: 1

 • Andresen, Halvard - "Dagens Kanin"
    Bilder i undergrupper: 22

 • Apoteket Hvalen
    Bilder i undergrupper: 1

 • Apoteket Nordstjernen
    Bilder i undergrupper: 3

 • Apothekergaardens Dampfarveri A/S
    Bilder i undergrupper: 1

 • Berg, H. G.
    Bilder i undergrupper: 1

 • Bergly, A.
    Bilder i undergrupper: 1

 • Berrum, G.
    Bilder i undergrupper: 1

 • Bjørnerud A/S, Johs
    Bilder i undergrupper: 4

 • Blomsterhallen
    Bilder i undergrupper: 1

 • Børresens musikk
    Bilder i undergrupper: 2

 • Carlsen Eide, Chr.
    Bilder i undergrupper: 2

 • Chic Parfymeri A.S.
    Bilder i undergrupper: 1

 • Christensen Ekheim Blomster, J.
    Bilder i undergrupper: 1

 • Christiansen Expedition, A.
    Bilder i undergrupper: 1

 • Christophersen, O.
    Bilder i undergrupper: 2

 • Christophersen, T.
    Bilder i undergrupper: 1

 • Divanlageret
    Bilder i undergrupper: 1

 • Ekeli, Olaf Hj.
    Bilder i undergrupper: 3

 • Fotograf Bryn
    Bilder i undergrupper: 3

 • Fotograf Hansen, Fred
    Bilder i undergrupper: 7

 • Fotograf Trogstad, Arvid Schou
    Bilder i undergrupper: 3

 • Gjertsen, Odd Sportsforretning
    Bilder i undergrupper: 1

 • Glass-Service
    Bilder i undergrupper: 1

 • Gratulasjonsbyrået i Sandefjord
    Bilder i undergrupper: 1

 • Grønvolds Kullforretning A/S
    Bilder i undergrupper: 4

 • Gaaseruds Udstyrsforretning, Peder
    Bilder i undergrupper: 3

 • Heimdal & Co, A.
    Bilder i undergrupper: 5

 • Jørgensens Fotoatelier
    Bilder i undergrupper: 4

 • Koloboff, Dimitri
    Bilder i undergrupper: 3

 • Krystall Magasinet
    Bilder i undergrupper: 1

 • Larsens Kulforretning, H.
    Bilder i undergrupper: 5

 • Lind, Endre
    Bilder i undergrupper: 4

 • Londonerbasaren
    Bilder i undergrupper: 11

 • Lysthuset
    Bilder i undergrupper: 1

 • Lønne, Ingv. O.
    Bilder i undergrupper: 3

 • Nilsen, Johan
    Bilder i undergrupper: 4

 • Numme, Ivar
    Bilder i undergrupper: 2

 • Nøklegård Rullegardinfabrik, N.
    Bilder i undergrupper: 1

 • Pettersens Begravelsesbyrå, Bertha
    Bilder i undergrupper: 1

 • Prestehagen Kul-, Koks-, Ved- og Transportforretning
    Bilder i undergrupper: 4

 • Rekord Rens
    Bilder i undergrupper: 1

 • Rove Sport
    Bilder i undergrupper: 1

 • Sandefjord & Omegn Telefonforening
    Bilder i undergrupper: 2

 • Sandefjord Avfallsforretning
    Bilder i undergrupper: 3

 • Sandefjords Vedhuggeri
    Bilder i undergrupper: 1

 • Solberg, Georg as
    Bilder i undergrupper: 4

 • Strømøy, Leif as
   

 • Sørensen, Annie
    Bilder i undergrupper: 2

 • Thor Dahl Skipshandel A/S
    Bilder i undergrupper: 59

 • Thor's Sport
    Bilder i undergrupper: 1