Hans Dokken som kom fra Valdres begynte sin karriere som tekstilkjøpmann i Sandefjord i 1938. Da overtok han E.Strømmens manufakturbutikk i Skippergata der Vestfold Fremtid hadde sin avis og der fagforeningens hus i dag er, og ut mot Badeparken.
E. Strømmens manufaktur begynte forretningen på Framnes i 1930, og flyttet til byen i 1934. Hans Dokken begynte som handelsreisende for Dobloug og så nærmest ved en tilfeldighet en annonse i Aftenposten om at E.Stømmens manufaktur var til salgs, Hans Dokken var gift med Ragna Bøe, søster innehaver av G.A.Bøe og senere en markant politisk skikkelse i byen, Frithjof Bøe for å få flere opplysninger og E.Stømmens manufaktur.

 

 

 

Les mer

Den 2. januar i1938 åpnet Hans Dokken sin forretning i et lokale som var på ca 40 kvm og vel 4 meter under taket. Lokalene var  alt for små for den ambisiøse Dokken, og han ville opp i Storgata.  Tidlig i 1940 fikk han lei lokaler i Storgata 5, og meningen var å flytte inn alledere den 9. april, men innflyttingen måtte utsettes på grunn av krigsutbruddet, og ble utsatt til juni samme år.
Han hadde alledere i starten 13 ansatte fordelt på systue og butikk. Samtidig med åpningen ble firmaet et aksjeselskap.
Omsetningen økte i fredsårene, og Dokken ønsket mer plass.  I 1952 flyttet han så forretningen til Kongens gate 16, først i leide lokaler, og senere i egen eiet gård. I en periode hadde Dokken 2 butikker, både i Kongens gate og i Storgata, men etter en kort tid samlet han alt i Kongens gate, og Harald Larsen som hadde glass og stentøy i nabolokalenei Storgata, overtok de ledige lokalene her. Dokken hadde hele tiden ønske om å komme tilbake til Storgata, og i 1964 kjøpte han Storgata 3, den såkalte Stensbyegården av Einar Aasen, og Dokken kunne overta et lokale han lenge hadde drømt om, og flyttet hit. Etter hvert disponerte Dokken ca 2.200 kmv gulvflate og hadde opp til 50 ansatte. Det etter at han også hadde kjøpt bygget til Haralds Larsen i 1987.

Hans Dokken visste å holde eierskapet og ledelsen innen familien. Selv var han styreformann - alltid på vei mot butikken og i god tid før åpningstiden. Hans eldste barn, Inger Lise Dokken ble tidlig butikksjef og ansvarlig for innkjøpene, mens Anton Dokken ble ansvarlig for "bøkene" med regnskap ol.
Tidlig ble også Inger Dokken Riis som var datter av Inger Lise knyttet til firmaet med egen ungdomsavdeling.
I 1972 sikret Hans Dokken seg lokalene etter Fruktlageret. Her kom ungdomsbutikken "Boutique 2", som senere ble overtatt av Anton Dokkens datter Agnete.
I forbindelse med butikkens 65 års jubileum ble Hans Dokken interjuvet og ble spurt om man kunne kalle bedriften Magasin Dokken, men det var han ikke helt enig med. Han la alltid hovedvekten på service, kvalitet, utvalg og betjening, og det var han spesielt stolt av.
i 1999 overtok Anton Dokken driften av firmaet som ble drevet videre fram til høsten 2018. Hans Dokken døde i 2001 94 år gammel.

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    BUTIKKFASADE

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    KVITTERINGER

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    LEDERE