Så lenge Sandar Meieri, Felleskjøpet, høyvekta og andre landbruksrelaterte institusjoner holdt til på Aagaards plass, var bøndenes næring godt synlig for Sandefjords befolkning. Ellers rommet ikke den arealmessig lille byen Sandefjord mye landbruk.

Les mer

Da Sandar og Sandefjord ble én kommune i 1968, var landbruket med ett en del av vårt næringsliv. Samtidig kom landbruksnæringens mennesker inn i den nye kommunens politiske liv. By og land måtte spille sammen, slik bøndene i Sandar og kjøpmennene i Sandefjord alltid hadde hatt et gjensidig avhengighetsforhold.

Landbruk er dyrking av korn, poteter, grønnsaker, frukt og bær, samt produksjon av melk, egg, kjøtt og fôr til egne dyr.
Organisasjonsmessig er det Sandar bondelag som lokalt representerer landbruksnæringen, og det bør nevnes at dette laget ble kåret til Årets bondelag i Vestfold 2012.
På datoen 1.1.2012 hadde laget 233 medlemmer i Vestfold.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

 • GåRDER MED UKJENT BELIGGENHET
    Bilder i undergrupper: 3

 • MYRA øVRE
    Bilder i undergrupper: 2

 • NAMLøS
    Bilder i undergrupper: 4

 • NES øSTRE
    Bilder i undergrupper: 3

 • NORDBY
    Bilder i undergrupper: 7

 • ORMESTAD øSTRE OG VESTRE
    Bilder i undergrupper: 6

 • RøD VESTRE
    Bilder i undergrupper: 4

 • RACEHøNSERIET A/S
    Bilder i undergrupper: 1

 • RøNNINGEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • SAND SøNDRE
    Bilder i undergrupper: 1

 • SJUVE SøNDRE OG NORDRE
    Bilder i undergrupper: 5

 • SKALLEBERG
    Bilder i undergrupper: 1

 • SKOVLY - TIDL. VESTDALEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • SKRAVESTAD SøNDRE OG NORDRE
    Bilder i undergrupper: 3

 • SOLBERG øVRE
    Bilder i undergrupper: 2

 • STRAND SøNDRE
    Bilder i undergrupper: 1

 • SKEDSMO, M.
    Bilder i undergrupper: 1

 • SUNDE SøNDRE
    Bilder i undergrupper: 2

 • SVERDSTAD NORDRE OG SøNDRE
    Bilder i undergrupper: 8

 • TALLAKSHAVN
    Bilder i undergrupper: 4

 • TINGVOLL
    Bilder i undergrupper: 1

 • TVEITAN
    Bilder i undergrupper: 3

 • UNNEBERG
    Bilder i undergrupper: 9

 • URANIENBORG
    Bilder i undergrupper: 1

 • VAGGESTAD LILLE
    Bilder i undergrupper: 1

 • VATAKER
    Bilder i undergrupper: 1

 • VEIEN
    Bilder i undergrupper: 4

 • VINDAL øSTRE OG VESTRE
    Bilder i undergrupper: 13

 • ØYRA
    Bilder i undergrupper: 1