Til firmaregisteret ble det ifølge Sandefjords Blad 20.03.1929 registrert at Oliver Bingen skal drive handel i Sandefjord under firmanavn "O. Bingen".

Oliver Bingen etablerte Bingens Elektromagasin i 1932. Han var kanskje mest kjent som en ivrig radioamatør med kallesignalet LA1F og bygde radiotårnet "Stratos" på Kråkås. På folkemunne ble tårnet kalt Bingentårnet. Bingen var født 15.05.1891 og døde den 28.05.1961 på "Eikely", Hasle.
Han var gift med Dagmar Nygaard (datter av Kristian og Anne Marie Nygaard, død 04.12.1954 i Oslo). Oliver og Dagmar fikk barna Asbjørn og Marit (g.m. Ragnar). Sønnen Asbjørn Bingen ble også ivrig radioamatør LA8C, se egen artikkel under "avisutklipp".

Bingen kom fra Oslos østkant og slo seg til for godt i Sandefjord. Han arbeidet en tid først på El-varefabrikken på Hasle før han forlot distriktet og arbeidet på Grepa-fabrikken i Ørsta på Sunnmøre. Ved tilbakekomst til distriktet etablerte han seg på hjørnet av Sverresgate og Kongensgate akkurat der hvor Havnaasgården lå. Men etter knapt et år flyttet forretningen  til Kongensgate 19 hvor de solgte hvitevarer. Etter et nytt kort opphold der å ende opp i Kongensgate 15. I juli 1983 flyttet firmaet til Rådhusgaten 19. Man hadde en tid egen serviceavdeling på Hystadveien, men ogspå denne ble flyttet til de nye lokalene i Rådhusgaten 19.
I 1934 begynte Knut Andresen i Bingens Elektromagasin som det het den gangen. Men da krigen kom om tyskerne beslagla alt som "smakte av" radiorør, radioer og radioutstyr måtte han og Karl Clements finne seg annet å gjøre. Bingen selv ble arrestert og satt i tysk fangenskap under hele krigen.

Eiendommen med Bingentårnet ble overdratt fra Oliver Bingen til Sandefjord avd. av Norsk Radio Relæ Liga for kr. 5.000,- i februar 1956.

Etter Oliver Bingens død overtok Knut Andresen og Odd Willy Hansen firmaet og drev det sammen frem til 1970 da Hansen trakk seg ut.
I 1980 ble firmaet overført til Knut Andresens tre sønner og de omdannet firmaet til AS.

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Annonser

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Avisutklipp

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Butikkfasade

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Interiør

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kvitteringer

 • Totalt bilder i artikkelen: 12

  Stratos - Bingentårnet på Kråkås