Også her var det en mindre bensinstasjon med BP-pumper. Bedriften ble drevet av Henrik Stickler som sto for bilsalg (Fiat) og økonomi, og Odd Stickler som drev salg av dekk og vulkanisering.
Kanskje mest kjent som dekkforhandler.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Annonser

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Bilder

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Kvitteringer