Hagely Kolonial i Breiliveien 20 var en av de siste typiske små og hyggelige kolonialbutikkene, som det var så mange av for noen få tiår siden. Den ble etablert av Thelma Olsen i 1929. Hun drev den med flid, myndighet og vennlighet til hun døde i 1979. Da overtok hennes datter Elna Jacobsen (på bildet), som fortsatte butikken til den lukket for godt i 1987.
 

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    INTERIøR