I september 1899 begynte Henrik Andersen som var sønn av kjøpmann Halvor Andersen butikk i Osmundsens gård i Kirkgegaten etter å ha gått i glassmesterlære hos Skien Glassmagasin. Året etter kom den store bybrannen og Osmundsens går brant ned og Henrik måtte flytte sin butikk i galanteri, glas- og stentøimagazin til Bugaardsgaden. Tre år senere flyttet han til konditor Falleths gård i Storgaten.
I 1906 kjøpte Henrik Andersen gården i Kongens gate 14., der butikken drives fortsatt og med 3. generasjon Andersen bak disken (2010)

Les mer

I 1923 overtok sønnen Finn Andersen driften og endret firmanavnet til Finn Andersen.
Henrik Andersen kom imidlertid snart tilbake sammen med datteren Solveig i 1926 da Finn døde av tuberkulose i 1926, bare 24 år gammel. I 1933 overtok Finns yngste sønn Rolf Andersen forretningen som han ledet fram til 1976. Rolf Andersen var i tillegg til kjøpmann også en anerkjent lokalhistoriker, og mye brukt som kilde  i avisartikler og bøker.
Hans sønn, og familens 3. generasjon overtok driften i1976 og drev forretningen til den opphørte i ca 2010.
Gründeren Henrik Andersen var ikke bare en dyktig kjøpmann og håndverker, han var også en kjent og kjær borger av Sandefjords tidlige historie. Han var Venstre-mann og avholdmann og var medlem av bystyret, og var aktiv innen bank og skipsfart, handel og industri. Han døde i 1956.
Både senior Henrik og Rolf hadde håndverksbrev som glassmestere. En annen Andersen også med fornavn Rolf tok det mer brukte navnet "Jors". Han arbeidet i firmaet i en årrekke med glassarbeid. I tillegg hadde Jors også en hobby som kunstmaler med blant annet en kjent rekke tegninger fra seilasene med Kragerøterna i krigsårene.
Forretningen spesialisterte seg også på parafinlamper. Denne spesialtiteten bibeholdt de fram til 100 års jubileumet i 1999. I kjelleren hadde forretningen et stort utvalg av porselen med rederiflagg fra mange byens rederier.

Fagkunnskap gjennom mer enn 100 år ga forretningen også mange spennende oppdrag som for eksempel å utstyre Treschow Fritzøe og Fritzøehus nye serviser i spesialtegnede dekor og modeller. Den siste disponenten  nevner også at mange av forretningens trofaste medarbeider hadde årelange ansattelser. Her kan blant mange andre nevnes tidligere omtalte "Jors" Andersen og Marit Andersen med mer enn 52 års erfaring spesielt i juleserviser og dekorasjoner.

KildeTarjem/Lundh: Slekt følger slekt 2005, side 88-92

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Butikkfasade

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Interiør