I 1911 startet Gustav Adolf og Einar Berggren salg av sjømat fra båt på bryggekanten i Sandefjord.
Båten lå fast der vi finner statuen av Fea Bolt, like i nærheten av der vi holder til i i dag.

Selv om både Gustav Adolf og Einar hadde jobbet på Framnæs Mek. Værksted og på seilskuter, ønsket de å prøve lykken som fiskehandlere. På denne tiden var handelen annerledes enn slik vi kjenner den i dag. Fiskerne leverte ikke fisken til faste fiskemottak, men solgte denne selv. Handelen skjedde ofte ute på sjøen eller på de mange steder hvor fiskerne holdt til og gikk i land. Dette gjorde at brødrene i grove trekk fordelte oppgavene slik at Einar var ute på sjøen og kjøpte inn varene som de hadde behov for, mens Gustav Adolf var inne på kaia og stelte med kundene.

Les mer

Rundt 1920-1925 anskaffet brødrene seg flåte som utsalgssted. Dette ble for liten kapasitet og det ble benyttet en tilhengerflåte i rushtiden. Denne flåten, «Blå’en», ble Brødrene Berggrens utsalgssted i noen år. I 1928 kunne byens fiskehandlere installere seg i mer stabile lokaler, og tre 3 fiskehandlerne Brødrene Berggreen, Sandefjord Fiskeforretning ( Ole Engebretsen) og Brødrene Bolt Hansen fikk tre avskilte bygninger som var satt opp på pæler ved siden av fergeleiet for Framnæs II. Der hold alle tre forretningene til fram til 1950 da de flyttet til nye og moderne lokaler lengere øst i havneområdet.

Gustav Adolf døde i 1932, og Einar tok da over hele driften. Brødrene Berggren har ikke hatt dekning for firmanavnet «Brødrene» siden dengang.

I 1950 overtok Thorbjørn Kristinius Berggren sitt fars firma og flyttet inn i nye lokaler på den samme kaia som selskapet holder til i dag. Den gang huset bygget tre fiskehandlere, Brødrene Bolt Hansen, Sandefjord Fiskeforretning og Brødrene Berggren.
Thorbjørn døde i 1958, kun 51 år gammel. Hans sønn Thor Berggren tok da over bedriften, kun 23 år gammel. I 1968 betalte Thor Berggreen ut sin mor av fimaet, og ble eieeier. I 1976 ble Bolt Hansens forretning nedlagt og lokalet leid ut til Brødrene Berggren. I 1987 kjøpte Thor Berggren også den tredje og siste forretning på brygga - Sandefjord Fiskeforretning - og eide dermed hele bygget. 

I 1990 kjøpte Brødrene Berggren fiskemottaket i Sandefjord av Skagerakfisk S/L, og fikk dermed  hånd om all sjømat som blir fanget utenfor Sandefjord. Fire år senere, i 1994, tok Brødrene Berggren også over driften av Hvasser Fiskemottak. Overtakelsen av de to fiskemottakene sørger for god tilgang av råstoff for bedriften, noe som har gitt muligheten til å øke videreforedlingen av sjømat. Behovet for mer plass førte til at bedriften i 1992 inngikk en avtale med Sandefjord Kommune om å leie «produksjonsbygget» som hadde beliggenhet i bakkant av forretningen og fiskemottaket. 

I 1997 overtok Thor Berggrens svigersønn, Kjell Henry Olsen, som daglig leder. Han hadde da arbeidet i bedriften siden 1984 og kom nå samtidig inn på eiersiden. I 2004 gikk Thor Berggren av med pensjon. Siden den gang har Trine Berggren Olsen og Kjell Henry Olsen vært eiere av bedriften.

I 2005 sto den nye fiskerikaia i Sandefjord ferdig. Dermed ble det også fortgang i planene om å bygge et nytt fiskemottak og produksjonsanlegg, vegg i vegg med fiskeforretningen. Dette sto ferdig oktober 2010, akkurat i tide til vårt 100-års jubileum! I dag disponerer selskapet ca 1400 kvadratmeter og sysselsetter nesten 50 personer.

I tillegg huser bygget sjømatrestauranten, «Brygga 11», som drives av verdensmester i kokkekunst, Geir Skeie.

Kilde: Brødr Berggreens AS hjemmeside.

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  BYGNINGER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FISKEMOTTAK

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ANNONSER

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  KVITTERINGER

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  PERSONGALLERI