Christen Christensen startet kjøttforretning i 1905. Navnet Moe ble dratt inn i firmanavnet da han noe senere kjøpte et gårdsbruk på Mo. Da ble firmanavnet endret til Christensen-Moe. Pølsemakeri ble bygget i bakgården, men det ble først fart i driften da Christian Christensen-Moe senior overtok driften for fullt i 1938. På eiersiden var også hans bror Gunnar som stod for produksjonen, men den andre broren Sverre ble ansatt som ekspeditør i butikken i Torggata. Også slakting ble i mange år foretatt i bakgården til forretningen, men på 1950 tallet ble lokalene for små og denne prosessen ble flyttet til Christian Christensen-Moe's gårdbruk på Mo

Les mer

Butikken i Torggata 6 og senere i Torggata 4 ble kjent som en kjøttforetning med stort utvalg og høy kvalitet.

I 1984 overtok Breidablikk Kjøttforretning v/ Gunvald Thorsen og sønnen Kjell Thorsen lokalene i Torggata.  Christian Christensen-Moe jr som da hadde overtatt etter sin far, konsentrerte driften av Christensen-Moe om engros salg fra anlegget på Mo.
Breidablikk Kjøttforretning ble etablert av Gunvald Thorsen i 1954, og var lokalisert på Breidablikk.

Så i 1998 kom Aage Petter Steinsett inn i bildet da Kjell Thorsen ville avvikle driften, og  overtok forretningen med firmanavn Sandar Kjøttforretning as. Daglig leder og driver ble Ole Brattbakk. Imidlertid ble ikke denne virksomheten langvarig, og ble avviklet mellom 2000 og 2010

 

Kilde: Kåre Tarjem/Gro Laheld Lunh - Slekt følger Slekt - 2005

Artikkelen eer under bearbeiding

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Eiere

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Kvitteringer