Kjøpmann Gjert Andersen Bøe er født i Sandeherred 15. september 1853. Han begynte som handelsbetjent i Larvik hvor han var i ca. 1 1/2 år og ble så ansatt ved Forbruksforeningen i Sandefjord. Deretter var han flere år hos isenkramhandler B. J. Larsen, Sandefjord og til sist et par år hos Skibshandler Richard Andersen.
 

 

Les mer

1. juli 1887 etablerte hr. Bøe egen forretning, idet han etter brødrene Olsens konkurs, kjøpte deres Isenkramforretning i Storgaten nr. 11. I 1895 kjøpte han naboeiendommen, Storgaten 13, hvorhen forretningen da flyttede. Her opptages hele første etasje av butikk og kontorer. Forretningen omfatter isenkram og malervarer, samt rekvisita og annet utstyr for hvalfangst båtene. I sistnevnte branche er hr. Bøes forretning en av de største i landet.


Hr. Bøe er en av stifterne av Sandefjords handelsstands forening og var fra begynnelsen av medlem av denne foreningens styre. Frithjof Bøe (født 19. mai 1899 i Sandefjord, død 1988) var kjøpmann og politiker (H), og mangeårig orfører i Sandefjord. Han var sønn av kjøpmann Gjert Andersen Bøe og hustru Ragna Reiersen og gift med Inger Sørensen. Etter middelskolen gikk han i lære i jernvarehandlerbransjen hos A/S Stensbak i Kristiania og Malchin Jacobsen i Skien. I 1917 begynte han i farens jernvarehandel i Sandefjord, A/S G.A. Bøe, hvor han senere ble disponent. Butikken opphørte i 1991.

  • Totalt bilder i artikkelen: 8

    Bilder