Arne Andresen AS ble etablert av Arne Emil Andresen i 1951 med forretning og lager i Kongens  gate 13.
Han var født i 1928 og døde i 1975. Da overtok hans sønn Gunnar over driften og var daglig leder inntil 1994, da hans sønn igjen Arne Kristian Andresen tok stafettpinnen videre

 

 

 

 

Les mer

De ca 20 første årene hold bedriften bare  til i Kongens gate 13. I begynnelsen var alle typer byggvarer bortsett fra trevirke i varespekteret.  Senere ble lagerlokalene for små til de store mengdene med sand, blokker og annet byggemateriale innen for mur for små, og mesteparten av lageret ble flyttet til Kilen.
i 1994 ble gården i Kongens gate 13 solgt og hele driften flyttet til Kilen.

I alle år har ovener og ildsteder vært en av bedriftens satningsområder.  Først var det tradisjonelle ved- og koksovner, men da disse ble overtatt av parafin- og oljeovener på 1960 og 1970 tallet, ble Arne Andresen as en betydelig leverendør på dette området.  
Med det førte også distribusjon av parafin og fyringsolje til flere tusen husstander i Sandefjord, og bedriften hadde flere tankbiler som kjørte  produktene ut fra BPs tankanlegg i Hølen i Larvik. Med salg av ildsteder etabalerte bedriften en egen avdeling for montering.

Arne Andresen as er nå et speialfirma for ildssteder og en av de større i området. Firmaet har alltid hatt flere trofaste medarbeidere som har arbeidet mange, mange år i i bedriften. Her kan nevnes både Kåre Kjær og Roar Trevland.
I 2020 flytter hele bedriften til nye og tilpassede lokaler på Pindsle

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    KVITTERINGER