Arne Andresen AS ble etablert av Arne Emil Andresen i 1951 med forretning og lager i Kongens  gate 13.
Han var født i 1928 og døde i 1975. Da overtok hans sønn Gunnar over driften og var daglig leder inntil 1994, da hans sønn igjen Arne Kristian Andresen tok stafettpinnen videre.

I 2021 flyttet bedriften til nybygde lokaler i Pindsleveien 11

 

 

 

 

Les mer

De ca 20 første årene hold bedriften bare  til i Kongens gate 13. I begynnelsen var alle typer byggvarer bortsett fra trevirke i varespekteret.  Senere ble lagerlokalene for små til de store mengdene med sand, blokker og annet byggemateriale innen for mur for små, og mesteparten av lageret ble flyttet til Kilen.
i 1994 ble gården i Kongens gate 13 solgt og hele driften flyttet til Kilen.

I alle år har ovener og ildsteder vært en av bedriftens satningsområder.  Først var det tradisjonelle ved- og koksovner, men da disse ble overtatt av parafin- og oljeovener på 1960 og 1970 tallet, ble Arne Andresen as en betydelig leverendør på dette området.  
Med det førte også distribusjon av parafin og fyringsolje til flere tusen husstander i Sandefjord, og bedriften hadde flere tankbiler som kjørte  produktene ut fra BPs tankanlegg i Hølen i Larvik. Med salg av ildsteder etabalerte bedriften en egen avdeling for montering.

Arne Andresen as er nå et speialfirma for ildssteder og en av de større i området. Firmaet har alltid hatt flere trofaste medarbeidere som har arbeidet mange, mange år i i bedriften. Her kan nevnes både Kåre Kjær og Roar Trevland.

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    Ledere

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Kvitteringer