Så lenge Sandar Meieri, Felleskjøpet, høyvekta og andre landbruksrelaterte institusjoner holdt til på Aagaards plass, var bøndenes næring godt synlig for Sandefjords befolkning. Ellers rommet ikke den arealmessig lille byen Sandefjord mye landbruk.

Les mer

Da Sandar og Sandefjord ble én kommune i 1968, var landbruket med ett en del av vårt næringsliv. Samtidig kom landbruksnæringens mennesker inn i den nye kommunens politiske liv. By og land måtte spille sammen, slik bøndene i Sandar og kjøpmennene i Sandefjord alltid hadde hatt et gjensidig avhengighetsforhold.

Landbruk er dyrking av korn, poteter, grønnsaker, frukt og bær, samt produksjon av melk, egg, kjøtt og fôr til egne dyr.
Organisasjonsmessig er det Sandar bondelag som lokalt representerer landbruksnæringen, og det bør nevnes at dette laget ble kåret til Årets bondelag i Vestfold 2012.
På datoen 1.1.2012 hadde laget 233 medlemmer i Vestfold.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
Bearbeidet av Sandefjord Rundt/Lardex.net

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BRøDRENE ABRAHAMSEN, HAUKERøD

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  RAGNA ABRAHAMSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  A/S RACEHøNSERIET

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  GåRDBRUKER M. SKEDSMO, VIRIK

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  AUVE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BERGAN ØDE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BERGAN STORE

 • Totalt bilder i artikkelen: 11

  BUER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  BELGAU

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  BUGåRDEN SøNDRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  BUGåRDEN NORDRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  EIAN

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  ELVERHøI

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  ENGø ØSTRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  ENGø VESTRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FURUSTAD

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  FREBERG VESTRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FREBERG ØSTRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  FEVANG

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  FøRSTAD NORDRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  GOKSTAD NEDRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  GOKSTAD ØVRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  GRåBAKK - TORP

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  HASLE

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  HAUKERøD

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HOLMEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  HUVIK

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HøYVIK

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  HUNSTOK

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HOLTAN ØVRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  INNLAGET

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  KAMFJORD ØSTRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  KAMFJORD VESTRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  KLINESTAD

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  LOFTERøD

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  LANGEBY

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  LASKEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  LINGELEM SøNDRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  MYRA (SENERE KALT MOA)

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  MJøLLøST

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  MYRA ØVRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  NORDBY

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  NAMLøS

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  NES ØSTRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  ORMESTAD ØSTRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  ORMESTAD VESTRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  RøNNINGEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  RøD VESTRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  STUB, UKJENT HVOR

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  SUNDE SøNDRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SKALLEBERG

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  SVERDSTAD NORDRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  SVERDSTAD SøNDRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  STRAND SøNDRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  SJUVE NORDRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SJUVE SøNDRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SKOVLY - TIDL. VESTDALEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SAND SøNDRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  SKRAVESTAD

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  TALLAKSHAVN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  TINGVOLL

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  TVEITAN

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  UNNEBERG

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  URANIENBORG

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  VATAKER

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  VINDAL ØSTRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  VINDAL VESTRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  VINDAL

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  VAGGESTAD LILLE

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  VEIEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  ÅSLY

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  SOLBERG ØVRE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  ØYRA

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  UKJENTE BONDEGåRDER