Vi vet lite om eventuell ervervsmessig persontransport i Sandefjord og Sandar før bilene kom.
Det må kunne antas at det ble skysset folk med hest og kjerre mot betaling på 1800-tallet, og kanskje drev noen en form for fergetransport med robåt. Sjøen var den viktigste ferdselsåren før toget og senere bilen og bussene fraktet folk raskere på landjorden.

Les mer

PERSONTRANSORT - BUSSER OG PERSONBILER
Vi vet lite om eventuell ervervsmessig persontransport i Sandefjord og Sandar før bilene kom. Det må kunne antas at det ble skysset folk med hest og kjerre mot betaling på 1800-tallet, og kanskje drev noen en form for fergetransport med robåt. Sjøen var den viktigste ferdselsåren før toget og senere bilen og bussene fraktet folk raskere på landjorden. Med seilskip, senere dampskip, kom reisende mennesker til og fra Sandefjord. Det må antas at da passasjertrafikken med skip ble organisert i faste ruter og anløpstider, fant noen ut at de kunne tjene penger på å frakte folk til og fra brygga. Da snakker vi om intern persontransport i byen, med heste- eller bildrosje.


Da bilene inntok Sandefjord, ble trafikken med disse organisert i henholdsvis drosje- og rutebiltrafikk. Drosjene fraktet folk på bestilling eller praiing. Rutebilene kom i fast trafikk med rutetider, basert på konsesjon for hver rute. De fraktet bygdefolk, småpakker og varer til og fra byen, og de sørget for at byfolk uten egen bil kom ut til hytter og badeplasser. Motoriserte havnedrosjer var det ikke mange av, men de bør nevnes.
Jarlsbergbanen ble åpnet i 1881, da tok toget over som foretrukket transportform enten folk skulle til Tønsberg eller Oslo. Bodde du langs linjen, var det greit å ta toget til byen, bl.a. fra Råstad. Særlig i etterkrigstiden ble privatbilene den store persontransportøren. Til persontransportbegrepet må vi selvsagt også ta med at Sandefjord har fått sterke forbindelser innen- og utenlands med fly, samt med ferger til Sverige. Også til Danmark har det vært forsøk med skipsforbindelse.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

 • Busser
    Bilder i undergrupper: 59

 • Drosjer
    Bilder i undergrupper: 2

 • Fly
    Bilder i undergrupper: 35

 • Hestekjøretøy
    Bilder i undergrupper: 1

 • Privatbiler
    Bilder i undergrupper: 12

 • Utrykningskjøretøy
    Bilder i undergrupper: 2

 • Varebiler, lastebiler m.m.
    Bilder i undergrupper: 25