Skipsfører Tor Mikkelsen med sin kone Anne Hilda overtok i 1886 gården på Sunde hvor de drev sommerpensjonatet Sommerlyst.
Gården ble i 1910 solgt til hvalskytter og fangsbestyrer Arnt O. Skontorp, og i 1948 til hans sønn navigasjonslærer Hans Jacob Skontorp, som ble kjent som konstruktør av overbygde livbåter.

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    BYGNINGER