Øivind Bjørvik Fargehandel lå i Framnesveien 28, på Framnes og hadde sin kundekrets primært i Framnesområde.

Butikken hadde firmanavnet Øivind Bjørvik og lå på hjørnet av Framnesveien og Lyhmanns vei med adresse Framnesveien 28. Den opphørte i begynnelsen av 1980-tallet, og ble erstattet av en ny bygning på to etasjer som i begynnelsen inneholdt både dagligvarebutikk, postkontor og filial for Sandar Sparebank i første etasje.
 

Les mer

Bjørvikbutikken hadde et bredt vareutvalg av kjøkkenutstyr, sportsartikler, barnevogner, verktøy, maling og tapeter. Det var jo fortsatt slik i de første etterkrigstiårene at Framnesfolk sjelden behøvde å reise til byen for å handle. Strøket rundt Bjørvikbutikken var som et lite bydelssenter der folk møttes for å handle, ordne post- og bankanliggender  - og for å slå av en prat.  Forretningen solgte også parafin til husstandene i området, og dette ble formidlet til BP (Norsk Brændselsolje as) som så leverte parafinen med tankbil, enten på 200 ltrs fat eller jordtanker

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Bilder