Thor Hasle begynte jernvarehandel i Storgata 16 i 1901, han var da 29 år gammel og kom fra Tjølling. Butikken hadde inngang fra Kongensgate og lå i en del av byen som det raskt ble ble en livlig handel og en skarp konkuranse på pris og utvalg. I 1915 brant gården og Hasle måtte flytte til Stockfletsgate 2, her ble han til Storgata 16 var bygd opp igjen. Han var da eier av nybygget sammen med Thor Jacobsen. Selv om forretningen hadde adresse Storgata 16, hadde den inngang og lokalene fysisk liggende til Kongens gate.

Kilde Tarjem og Lundh: Slekt følger slekt 2005

 

Les mer

Thor Hasle as var en velrennomert spesialfeorretning innen sitt område, og var kjent for sin gode kunnskap innenfor låser og beslag. Som en kuriositet kan nevnes et brev fra kong Olav  fra 1987 om den hyppige omtalte fadesen om et manglende oppgjør i forbindelse med reparasjon av kongeskipet ms Norge etter brann. Det var mange som ventet på penger et å ha levert varer etter ebn brann ombord. Thor Hasle var en av de firmaene som ventet på penger og hadde levert dørvridere, låssystemer, kjøkkenutstyr for ca kr. 20.000. Men pengene kom etter at kong Olav hadde grepet inn og betalt de skyldige beløpene fra egen lomme.

Thor Hasle sn var født i 1872, og døde i 1941. Da overtok hans sønn Thor Hasle jr som var født i 1908, og ledet den helt fram til 1976. Det var meningen at grunderen sønnesønn som også het Thor Hasle skulle overtatt driften, men han døde bare 25 år gammel. Så daThor Hasle jr takket av i 1976 valgte han å selge forretningen til en av leverandørene, Osloselskapet Alfred W. Olsen som drev med engros virksomhet innen jernvarer.

En av de ansette - Lars Nenseth begynte i forretningen i 1967 som ekspeditør. Han overtok senere som daglig leder. Thor Hasle jr har alltid hatt god bistand fra mange av sine trofaste medarbeidere, og det kan nevnes  Finn Gjelstad som fikke hele 48 år i butikken

Firmaet holdt til her frem til 1985 da de flyttet inn i et nytt bygg på Pindsle. I 2000 ble forretningen i Sandefjord nedlagt og eieren Lars Nenseth valgte å flytte til Nansetgata i Larvik, det hele var over i 2003.

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Butikkfasader

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    Daglige ledere