Lauritz Pedersen Slagteri og Pølsefabrikk ble etablert allere i 1870.  Lauritz Pedersen var en driftig mann som i tillegg til slagteri og pølseri også deltok i politikk og samfunnsliv. Blant annet satt han i det midlertidige bystyret i Sandefjord i 1945 som representant for Venstre. Han var også en ivrig avholdsmann.

 

 

 

 

Les mer

Etter at Lauritz Pedersen døde, overok hans sønn Carsten Pedersen. 
Freddy Henriksen som begynte sin løpebane i kjøttbransen som lærling hos Lauritz Pedersen, kjøpte forretningen på 1970 tallet. Da hadde han allerede overtatt Arne Skjeggerød slakterbedrift i Tønsberg. Denne ble etablert i 1955. I 1977 kjøpte Freddy Henriksen først Fosserbutikkene, og senere Lauritz Pedersen  

  • Totalt bilder i artikkelen: 5

    LAURITZ PEDERSEN SLAGTERI OG PøLSEFABRIKK