Håkon Havnås var en av flere slakterforretninger på Aagaards Plass ( Tomta)- Samtidig fantes A. Johannessen - snere Fosser. T.K Røed og Jenny Simonsen.

Havnås hadde også slakteri og foredlingsanlegg i Kodal, hadde i bakgården også en foredlingsavdeling med pølsemakeri.

Håkon Havnås var født 19.05.1910, og døde 12.08.1994

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    HåKON HAVNåS