Inndelingen i soner er kun ment som en veiledning og er ingen eksakt vitenskap. Her vil grensene flyte over i hverandre. Kom gjerne med innspill.

Så lenge Sandar Meieri, Felleskjøpet, høyvekta og andre landbruksrelaterte institusjoner holdt til på Aagaards plass, var bøndenes næring godt synlig for Sandefjords befolkning. Ellers rommet ikke den arealmessig lille byen Sandefjord mye landbruk.

Da Sandar og Sandefjord ble én kommune i 1968, var landbruket med ett en del av vårt næringsliv. Samtidig kom landbruksnæringens mennesker inn i den nye kommunens politiske liv. By og land måtte spille sammen, slik bøndene i Sandar og kjøpmennene i Sandefjord alltid hadde hatt et gjensidig avhengighetsforhold.

Landbruk er dyrking av korn, poteter, grønnsaker, frukt og bær, samt produksjon av melk, egg, kjøtt og fôr til egne dyr.
Organisasjonsmessig er det Sandar bondelag som lokalt representerer landbruksnæringen, og det bør nevnes at dette laget ble kåret til Årets bondelag i Vestfold 2012.
På datoen 1.1.2012 hadde laget 233 medlemmer i Vestfold.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.

 • Sone 1: Sentrum til Tjølling
    Bilder i undergrupper: 20

 • Sone 3: Haukerød/Goksjø til Foksrød
    Bilder i undergrupper: 6

 • Sone 4: Foksrød til Stokke
    Bilder i undergrupper: 4

 • Sone 5: Gokstad, Unneberg, Råstad m.m.
    Bilder i undergrupper: 63

 • Sone 6: Sandar kirke til Raveien/E18
    Bilder i undergrupper: 1

 • Sone 7: Vesterøya og Østerøya
    Bilder i undergrupper: 93