• Totalt bilder i artikkelen: 2

    JONASSEN, R.KOLONIAL