Dette butikken lå på toppen av Gokstadryggen der Gokstadryggen og Hegnabakken møtes. Butikken ble drevet av Rackel Jonassen og ble nedlagt på slutten av 1960 tallet
Når man ser på bildet er det nesten utrolig at man kunne drive kolonialforretning i så små lokaler, og ikke minst sammenliknet det de stor varehusene som kom etter hvert

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Jonassen, R.Kolonial