Halvard Andresen drev leketøysforretning i Jernbanealleen 15 og var kjent for sine morsomme små annonser i Sandefjords Blad. 
De ble gjerne avsluttet med "Dagens Kanin" og "Høkeren vis avis Iris og Gadella".

HALVARD ANDRESEN
Papir- Kortevarer~ Reiseeff.ekt.er
Innramning - Parfymen - Antlkvanat
JERNBANEALLEEN 15 A TELEFON 2915

Dette er en annonse fra telefonkatalogen for Sandefjord og Omegns Telefonforening 1951 og flere fra Sandefjords Blad fra 1954.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Interiør

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Butikkfasade

  • Totalt bilder i artikkelen: 19

    Annonser/avisomtale